Logotipo Xesta Telecom

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: Xesta Telecom, SL.

CIF:

Dirección postal:

Teléfono:

Mail: info@xestatelecom.com

Responsable de Seguridade ou Delegado de Protección de Datos no seu caso: Xesta Telecom, SL

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite coas seguintes finalidades:

 

 

Que datos tratamos?

No marco da prestación dos servizos que ofrece a entidade e condicionado ás finalidades consentidas por vostede, a nosa entidade unicamente trataranse os datos estritamente necesarios para a correcta xestión da relación contractual e/o prestación dos servizos, e será exclusivamente os que vostede nos facilitou.

Uso do portal:

Proporciona o acceso a diversas informacións en relación aos seus servizos, produtos, información da nosa entidade, apartados de contacto, hiperenlaces a redes sociais, (en diante, “os contidos”) pertencentes a Xesta. O usuario asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro ou recollida de datos que fose necesaria para acceder a determinados servizos. No devandito rexistro o usuario será responsable de achegar información veraz e lícita.

Durante canto tempo trataremos os seus datos?

Os datos persoais que nos proporciones serán conservados mentres se manteña a relación contractual / mercantil vixente, ou ben durante un prazo de catro anos a partir da última relación negocial seguindo a normativa a efectos fiscais. Non obstante a nosa entidade seguirá conservando a súa información para o envío de comunicacións comerciais que consideremos sexa do seu interese, mentres non se solicite a súa supresión polo interesado. Sempre poderá exercitar os dereitos que lle recoñece a normativa vixente poñéndose en contacto a través da vía que lle sexa máis cómoda.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución do contrato de servizos necesario para a realización da operación negocial ou ben esta lexitimación está outorgada polo seu consentimento expreso como propio e principal interesado.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se comunicarán os seus datos a ningún terceiro, salvo obrigacións legais vixentes. En todo caso que cambie esta posibilidade informaráselle debidamente solicitando o seu consentimento para a devandita cesión. Informámoslle que tampouco se realizarán transferencias internacionais. Infórmase o Usuario de que, para a correcta prestación dos servizos (véxase, aloxamento web, soporte, email márketing etc.)/ etc.), distintos prestadores de servizos contratados pola nosa entidade (encargados do tratamento) poderían ter acceso á información persoal necesaria para realizar as súas funcións.

Estes servizos prestados por terceiros son necesarios para o desenvolvemento da nosa actividade e, en todo momento, o tratamento dos datos que leven a cabo réxese por un contrato que vincula ao encargado respecto a a nosa entidade. En ningún caso utilizarán a información para outros fins e tratarana de conformidade coas directrices estipuladas pola nosa entidade, acordes á súa política de privacidade e á normativa vixente en materia de protección de datos. A nosa entidade no seu compromiso coa privacidade e protección de datos do Usuario, elixirá unicamente prestadores de servizo que ofrezan as garantías suficientes para aplicar medidas técnicas e organizativas apropiadas, de maneira que o tratamento sexa conforme a lexislación aplicable en materia de protección de datos e garantan a protección dos dereitos do Usuario.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que lles conciernan ou non. Neste sentido, vostede ten dereito a solicitar:

 

 

 

 

 

 

 

Tarifa Cabalo

Se tes algunha dúbida podes solicitar máis información cubrindo o seguinte formulario e enseguida nos poñeremos en contacto contigo.

¡¡Tarifa Definitiva!!

30

€/mes

Cabalo

Tarifa Fixo

Se tes algunha dúbida podes solicitar máis información cubrindo o seguinte formulario e enseguida nos poñeremos en contacto contigo.

Tarifa TV

Se tes algunha dúbida podes solicitar máis información cubrindo o seguinte formulario e enseguida nos poñeremos en contacto contigo.

Tarifa As

Se tes algunha dúbida podes solicitar máis información cubrindo o seguinte formulario e enseguida nos poñeremos en contacto contigo.

Tarifa Tres

Se tes algunha dúbida podes solicitar máis información cubrindo o seguinte formulario e enseguida nos poñeremos en contacto contigo.

Tarifa Rey

Se tes algunha dúbida podes solicitar máis información cubrindo o seguinte formulario e enseguida nos poñeremos en contacto contigo.

Tarifa Sota

Se tes algunha dúbida podes solicitar máis información cubrindo o seguinte formulario e enseguida nos poñeremos en contacto contigo.